KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

   Veri Sorumlusu: Belenay Tekstil Boya Baskı Apre Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti

                               Samanlı Mah. Kocaali Cad. No59 Yıldırım/Bursa-Türkiye

 

Belenay Tekstil Boya Baskı Apre Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti(bundan sonra “BELENAY” olarak anılacaktır.) olarak Kariyer.net aracılığıyla topladığımız kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde, işe alım sürecinde değerlendirme yapılabilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ile insan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçlarıyla; iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması sebepleri ile sınırlı olarak  kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz ve istihdam amaçlarımız kapsamında çalışan adaylarımızın aşağıda yer alan verilerini toplamaktayız:

 

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Ad

      Soyad

      Fotoğraf

      Yaş

      Askerlik Durumu

      Uyruk

      Doğum Tarihi

      Cinsiyet

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, BELENAY tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar ile çevrimiçi platform üyelik sistemi aracılığıyla toplanmaktadır.

 

 

 

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Cep Telefonu Numarası

      E-Posta Adresi

      İkametgah Adresi

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, BELENAY tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar ile çevrimiçi platform üyelik sistemi aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Özgeçmiş Bilgisi

      Referans Bilgisi

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, BELENAY tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar ile çevrimiçi platform üyelik sistemi aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Sertifikalar

      Meslek İçi Eğitimler

      Gidilen Kurslar ve Seminerler

      Akademik Yayınlar

      Çalışma Belgesi

      Bilgisayar Kullanım Bilgisi

      Yabancı Dil Bilgisi

      Diploma Bilgileri

      Ehliyet Bilgisi

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, BELENAY tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar ile çevrimiçi platform üyelik sistemi aracılığıyla toplanmaktadır.

 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

 

Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Adli Sicil Kaydı

Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

BELENAY olarak ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgilerinizi, yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda KVKK’nın 6. maddesi uyarınca;

      İlgili kişinin açık rızası,

      Kanunlarda açıkça öngörülmesi

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriniz basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz,

      Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçlarıyla İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar’a,

      Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi kapsamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,

aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

 

Kişisel verileriniz, süreç olumsuz sonuçlanmış ise başvuru tarihinden itibaren 1 Yıl saklanmaktadır. Süreç olumlu sonuçlanmış ise özlük dosyası kapsamında kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için belirlenen süreler boyunca saklanmaktadır.

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

      KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

      Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu (kvkk.gov.tr adresinde mevcuttur) aracılığıyla;

      Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Samanlı Mah. Kocaali Cad. No:59 Yıldırım- Bursa-Türkiye adresine göndererek,

      Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Belenay Tekstil Boya Baskı Apre Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’ne bizzat başvurarak,

      Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@belenay.com.tr adresine e-posta göndererek,

      Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle belenaytekstil@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

Belenay Tekstil Boya Baskı Apre Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu (kvkk.gov.tr adresinde mevcuttur)’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AÇIK RIZA FORMU

Belenay Tekstil Boya, Baskı ve Apre  San. ve Tic. Ltd Şti 'ince  (Kısaca "Kuruluş"),  herhangi bir kişiyi ziyaret etmek amacı ile giriş yapan yahut telefon, mail gibi iletişim yolları ile irtibat sağlayan Ziyaretçinin paylaşmış olduğu adı ve soyadı gibi kimlik bilgileri, adres ve telefon, mail gibi iletişim bilgileri ve görüntü kaydına ait kişisel verilerinin, alım satım işlemi gereği mal varlığı bilgileri yahut finansal durum bilgilerinin ve plaka bilgilerinin, özlük bilgilerinin aşağıda belirtilen şartlarla işlenmesine, açık rızası bulunduğunu kabul eder:

 a) Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklamayacak durumda bulunan veya rızasını hukuki gerçeklilik tanınmayan Ziyaretçi' nin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

c) Kuruluşumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) Ziyaretçi'nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) Ziyaretçi'nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kuruluşumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

g) Ziyaretçi' ye doğru hitap edilebilmesi,

h) İletişim bilgilerinizin güncellenmesi,

ı) Ürün satışı ve sonrasına ilişkin sorumluluklarımızın ifası,  

i) Kuruluşumuzun bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,

j) Güvenlik tedbirlerinin alınması,

k) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması (KVK m.10 vd.).

l) Ticaret hizmetlerinden ve satışlarından yahut iş başvurularından yararlanmanız,

m) Muhasebeleştirme işlemlerinin (mali işlemler) gerçekleştirilmesi,

n)Ticari mali, hukuki ve sosyal iş ve hedeflerimizin tespiti ve uygulanması amacı ile

Ziyaretçi; kişisel verilerinin işlenmesi ve saklanmasına ve üçüncü kişilere aktarılmasına açık rızası olduğunu kabul eder.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca kurul tarafından belirlenen yeterli  

önlemler alınmasını Kuruluşumuz kabul eder (KVK m.7).

Söz konusu kişisel veriler, KVK'nın 5 inci maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı/ sözlü/ form doldurulması suretiyle işlenmektedir.  KVK' nın  “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” başlıklı 11inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Belenay Tekstil Boya, Baskı ve Apre San ve Tic. Ltd. Şirketinin kvkk@belenay.com.tr  posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Ziyaretçi üstteki beyanları okumuş, anlamış ve özgür iradesi ile kabul etmiştir.../../....

 Ziyaretçi: ..................................(T.C. Kimlik No. ..........................)

İmza

 

 

 

 

 

ÇALIŞAN ADAYI REFERANS MUVAFAKATNAMESİ

 

Belenay Tekstil Boya Baskı Apre San.tic.Ltd. Şti. A.Ş.’ye (“BELENAY”) yaptığım başvuru kapsamında paylaşmış olduğum bilgiler ile geçmiş çalışma, deneyim, performans gibi bilgilerimin başvuru esnasında ya da mülakat sırasında referans olarak bildirdiğim kişilerden sorulması ve onların vereceği yanıtların başvurum ile birlikte işlenmesine, bu bilgilerin sadece bu başvuru ile sınırlı olarak kullanılması kaydıyla rıza gösteriyorum.

Bu kapsamda BELENAY, referans olarak bildirdiğim kişiden aşağıdaki hususlara ilişkin bilgi almaya yetkilidir:

☐ çalışma performansı,

☐ profesyonel tutum,

☐ maaş,

☐ çalışma süresi ve geçmişi gibi hususlar

 

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiye Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’ne www.belenay.com.tr adresinden ulaşabileceğim konusunda  bilgilendirme  yapılmıştır.

Adı Soyadı

:

________________________

Tarih

:

________________________

İmza

:

________________________